STURRUS BUSINESS MANAGEMENT INTERNATIONAL

SBMI is onderdeel van en maakt gebruik van een internationaal opererend netwerk van professionals voor het verbeteren van uw bedrijfsresultaten en prestaties. Ook kan SBMI u van dienst zijn bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en gedrag van uw mensen. Daarnaast houdt SBMI zich bezig met projectmanagement en interim-management. SBMI coacht jonge ondernemers en professionals naar hun volgende stap.

Aanpak

De aanpak van SBMI is als volgt:

- No-nonsense; eenvoud, kernachtig en doel- en actiegericht
- Gesprekken voeren die komen tot de essentie van zaken
- Richting en doelstellingen vaststellen
- Actieplannen bepalen inclusief vereiste investeringen in tijd en geld
- Investering, rolverdeling en verantwoordelijkheden overeenkomen
- Bewaking uitvoering en realisatie van overeen gekomen actieplannen
- Voortschrijdende evaluatie en afstemming

Quotes van klanten op toegevoegde waarde SBMI

- Persoonlijk commitment en betrouwbaar
- Gericht op structurele verbetering en benoemen van oorzaken die in de weg staan
- Duidelijk en gericht op actie en verwachtingen van mensen

VRAAG KOSTELOOS ADVIES AAN!

 

Video De Barometer (RTL Z)

'De Barometer' (RTL Z) is een programma waarin de ondernemer aan het woord komt. In februari 2023 heeft Ron Sturrus zijn bedrijf Sturrus Business Management International gepresenteerd. Bekijk hieronder de uitzending.
 
 

Portfolio en projectmanagement

Gezamenlijk de juiste projecten met de beste toegevoegde waarde voor het juiste moment bepalen en dan met de best beschikbare resources en de juiste projectaanpak conform Scope, Kwaliteit, Budget, Planning realiseren”.
 
 
 
 
 

Interimmanagement

Wij zien interim-management als het vervullen van tijdelijke leidinggevende taken binnen een organisatie of organisatieonderdeel met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 
 
 
 
 

Persoonlijke coaching

SBMI stelt samen met u vast wat de essentieel vereiste competenties zijn voor het uitvoeren van de functie en stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op en coacht de betreffende medewerker en stemt periodiek af met de leidinggevende van de te coachen manager/medewerker.
 
 
 
 
 

Businessmanagement

SBMI helpt bij Verbeter-management en de doorvoering daarvan om uw business te managen, te borgen en te ontwikkelen. Dit omvat verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen en is gericht op het verhogen van efficiency, effectiviteit en zin.

 

 


Assessments

SBMI hanteert diverse interview- en assessmenttechnieken en de Lifo-methode om objectief inzicht te krijgen in de ambities van mensen.


Auditing

Het uitvoeren en coördineren van de uit te voeren audits als Auditor van managementsystemen m.b.t. Kwaliteit, Assets, Milieu en Arbo.


ISO-normering

De normen vertalen naar uw huidige organisatie en u in staat stellen om zelfstandig een managementsysteem op te zetten.

Volg nu een van de trainingen of workshops van SBMI

×